Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności


Sprzedaż maszyn i urządzeń
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na stanie środków trwałych Centrum.


                                                                                     Nysa, 11.07.2018


Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych
w drodze przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. W. Orkana 6, 48-300 Nysa, ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż składników majątku trwałego  wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

1.       Licytacja odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 ro godzinie 10.00 w siedzibie CKZiU w Nysie w pokoju nr 10
w budynku CKP.

2.       Wystawione do sprzedaży składniki majątku trwałego można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z v-ce dyrektorem CKZiU w Nysie pod nr telefonu: 77 433 34 39 w. 222

3.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanego składnika majątku trwałego, przelewem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie nr 70 8872 1026 0031 5570 2000 0030, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji.

4.       Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wadium na każdy licytowany składnik majątku trwałego osobnym przelewem.

5.       W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które stawią się na przetargu w terminie i miejscu wyznaczonym w puncie 1 oraz złożą:

a.     dowód wniesienia wadium;

b.     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z „Regulaminem przetargu” i przyjęciu jego postanowień oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym licytowanych składników majątku trwałego.

6.       Do wylicytowanej ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.


                    Dyrektor CKZiU w Nysie Henryk Mamala


Załączniki:

Aktualności
Sprzedaż maszyn i urządzeń
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na stanie środków trwałych Centrum.

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH