Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę samochodu do nauki jazdy

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na: „dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typ Hatchback, przeznaczonego do nauki jazdy dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul.Orkana 6”.

W wyniku oceny dokonanej przez komisję przetargową wg kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta wyżej wymienionego Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów (tj. 100) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrana została niżej wymieniona oferta:

Autoryzowany Partner Renault P.H.U „FOMAR” Sp. jawna     
48-303 Nysa, ul. Podolska 19    

Cena netto:          35.650,41 zł

Podatek VAT:          8.199,59 zł

Cena brutto:         43.850,00 zł

 W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Informuję również, że z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

  

                                                                    Dyrektor CKZiU w Nysie
                                                                           Henryk Mamala

Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH