Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Szkolenia na operatorów maszyn

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie posiada w swojej ofercie nowe kursy w następujących specjalnościach:
  • operator przecinarek do nawierzchni dróg,
  • operator narzędzi udarowych ręcznych,
  • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień,
  • operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień,
  • montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Celem powyższych szkoleń jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III klasy uprawnień.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

2. Organizacja kursu
Szkolenie operatorów prowadzone jest w naszej jednostce na podstawie upoważnienia wydanego przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia praktyczne realizowane są na maszynie w kilkuosobowych zespołach w sposób gwarantujący nabycie przez słuchaczy określonych umiejętności i nawyku bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Komisją egzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu praktycznego i teoretycznego otrzymuje uprawnienie operatora określonej specjalności.

3. Plan nauczania (dotyczy pierwszych czterech maszyn):
L.p. Przedmiot nauczania Liczba godzin nauczania
1 Użytkowanie eksploatacyjne 4
2 Dokumentacja techniczna 4
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
4 Podstawy elektrotechniki 4
5 Budowa (maszyny danej specjalności)            8
6 Technologia robót 8
7 Zajęcia praktyczne 10
  RAZEM 444. Plan nauczania (montażysta rusztowań)
L.p. Przedmiot nauczania Liczba godzin nauczania
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy              6
2 Użytkowanie eksploatacyjne 4
3 Budowa rusztowań budowlano-montażowych 18
4 Technologia montażu i demontażu rusztowań
budowlano-montażowych metalowych
20
5 Zajęcia praktyczne 32
  RAZEM 80Rozpoczęcie szkolenia uzależnione jest od zebrania określonej liczby chętnych osób.

Tel.do działu szkoleń CKZiU 77 433 21 25 wewn. 226 lub 77 433 34 39 wewn. 226.
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH