Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Kurs "Spawanie metodą MAG (135)

Kurs nosi nazwę „Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi”. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Kandydaci ze względu na Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U z dn. 19 maja nr 40 poz.  470) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1990 r. nr 85 poz. 500 z późniejszymi zmianami) jak również przepisów szczegółowych dotyczących kwalifikacji zawodowych powinni spełniać następujące warunki:
  •  mieć ukończone 18 lat
  •  wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza
  •  zainteresowanie techniczne
 
 Cel szkolenia
Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych.
Szkolenie zakończone będzie wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi
wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie.
*Przewidywane jest złożenie egzaminu zewnętrznego przed komisją zewnętrzną, powołaną przez Kierownika Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalniczego z listy egzaminatorów zatwierdzonych przez Radę Zarządzają Ośrodka w celu potwierdzenia i weryfikacji nabytych kwalifikacji. W skład komisji egzaminacyjnej obok egzaminatorów mogą wejść wykładowcy, instruktorzy, przedstawiciel zleceniodawcy oraz kierownik kursu.
 
 Program nauczania
Programy zakupione przez Centrum Kształcenia Praktycznego zostały opracowane przez
- Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
oraz zatwierdzone /autoryzowane/ przez:
-  certyfikat Europejskiej Federacji Spawalniczej nr 16 wydany 15.11.1996 r., nadający Ośrodkowi Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa Status Autoryzowanej organizacji Krajowej (Authorised National Body – ANB)
 -  zatwierdzone do stosowania przez Dyrektora Centrum
 -  Wytyczne W-07/IS-02-Program podstawowego kursu spawania stali niestopowych elektroda topliwa w osłonie gazów aktywnych (MAG
 
Program nauczania
L.p.
Przedmiot nauczania
Ilość jednostek szkoleniowych
 
 
 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 


1
2
3
4
 

1
 
2
 
3

4
 
 
Szkolenie teoretyczne:
 
Zestaw A
Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczenie i wymiarowanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
 
 
 
Zestaw SMAG
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
Materiały dodatkowe do spawania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
 
 
Łącznie szkolenie teoretyczne
 
Szkolenie praktyczne:
Instruktaż wstępny
Ćwiczenia: 14 ćwiczeń
 
Łącznie szkolenie praktyczne:
 
Łącznie cały kurs:
 
 
 


2
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 


3
1
1
2
 

25
 

2
118

120

145
 
Czas trwania i sposób organizacji kursu
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG obejmuje 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych. Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć: 
- 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych
Kurs trwa 5 tygodni.
Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych i pracowniach CKP przedstawionych poniżej:
 
 
Zajęcia teoretyczne
Sala multimedialna –seminaryjna nr 3c (60 osobowa – 100 m2 - na zdjęciu) wyposażona w:
-   stanowisko audiowizualne ( magnetowid Philips ,telewizor Panasonic 52”)
-  ekran rozwijany przymocowany na stałe
-  flipard
 
Sala wykładowa nr 3d (16 osobowa – 40 m2 ) wyposażona w:
-    stanowisko komputerowe Optimum 2.2 GH do prezentacji multimedialnych
-    rzutnik do folii
-    flipar
- ekran rozwijany przymocowany na stałe, tablica sucho ścieralna
 
Sala wykładowa nr 14 (14 osobowa – 20 m2), w której do dyspozycji wykładowcy jest:
     telewizor Philips 27"
     magnetowid
     tablica
 
 
do dyspozycji wykładowcy
  - stanowisko multimedialne (komputer przenośny Laptop 15‘‘ wideoprojektorem LG )
    - rzutniki do foliogramów
    - flipardy
 
 
 
Zajęcia praktyczne
-Wydział spawalni gazowej i elektrycznej w osłonie gazów nr 15
- Wydział spawalni elektrycznej elektrodą otuloną i elektrycznej w osłonie gazów nr 16
- Wydział krajalni nr 31 dział przygotowania próbek do spawania
 
 
Wydział spawalni gazowej i elektrycznej w osłonie gazów :
wyposażenie spawalni:
-  stałe stanowiska spawalnicze –7 szt.
- stanowiska spawalnicze ruchome– 4 szt.
-  stanowisko do szlifowania próbek
- stanowisko do ukosowania próbek
- stanowiska do przygotowanie próbek do spawania – 4 szt.
- wentylacja stanowiskowa i ogólna
-  stanowisko do łamania próbek
- gabloty z próbkami
- plansze poglądowe
 
 
Urządzenia spawalnicze do spawania metodą Mag będące na wyposażeniu Centrum:
-  minimag – 164
- minimag – 321 
 - minimag – 400
 - minimag - 200
- minimag - 341
- elektronarzędzia do szlifowania próbek
-  szlifierki pneumatyczne do szlifowania próbek
 
 
Centrum posiada własne zaplecze magazynowe miedzy innymi:
- magazyn stali
- magazyn techniczny
-  narzędziownia
 
 
Wydziały pomocnicze – wstępne przygotowanie próbek
 
Wydział krajalni nr 31
Stanowiska do przygotowania próbek do spawania i z blachy oraz kształtowników i rur
 
 
 Wykaz kadry dydaktycznej
 
Nazwisko Imię
 
Poziom, kierunek wykształcenia i uprawnienia pedagogiczne
 
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce
 
 
Aktualnie zajmowane stanowisko
1. Gabriel Krupa
zajęcia z
spawanie metoda MAG
Średnie pedagogiczne
upraw. spawalnicze
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów
Doświadczenie zawodowe
Spawacz ZUP Nysa
Nauczyciel zawodu od 1991 roku
Stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych
Pracownik etatowy
Nauczyciel zawodu
Prowadzi zajęcia na dziale spawalni
2.Roman Leicht
zajęcia z :
spawanie metoda MAG
Średnie pedagogiczne
Upraw. spawalnicze:
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów Mag Tig
Stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
stanowisko ślusarz- spawacz
3.Henryk Mrukowicz
zajęcia z :
spawanie metoda MAG
inż.- aparaty urządzenia spawalnicze
Upraw.- euroinstruktora spawania elektrycznego w osłonie gazów
Upraw. spawalnicze:
-gazowe
-elektryczne elektrodą
-elektryczne w osłonie gazów Mag, TIG
Doświadczenie zawodowe
główny spawalnik MIGRA
Stałe prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych organizowanych przez Centrum od 1999 r
Kierownik - wyszkolenie spawaczy CKP Nysa
Główny spawalnik – MIGRA Trzeboszowice

 
Planowane rozpoczęcie szkoleń maj  2023r. godz.15:00.
Aktualna cena szkolenia spawacza w metodzie MAG to 2 400,00 zł
Pierwsza wpłata – 50%  zł przy rozpoczęciu kursu. Kolejne wpłaty w dowolnych kwotach do końca trwania kursu.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Dział szkoleń CKZiU 77 433 21 25 wewn. 221 lub 77 433 34 39 wewn. 221.
   

FotoFotoFoto
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH