Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Kurs "Obsługa wozków jezdniowych"

Posiadamy ZAŚWIADCZENIE AKADEMII UDT W GLIWICACH na prowadzenie szkoleń z zakresu "Obsługi wózków jezdniowych". Program szkolenia jest opracowany przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w rozumieniu par. 4.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DZ.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zmianami).
 
Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów:
  • naładowne,
  • unoszące
  • podnośnikowe
  • ciągnikowe
oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe lub ponadgimnazjalne,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 
 Ramowy program kursu: "Obsługa wózków jezdniowych"
 
Przedmiot nauczania
 
Teoria
 
Praktyka
Typy stosowanych wózków jezdniowych
4
-
Budowa wózka
8
-
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
8
-
Czynności operatora w czasie pracy wózkami
8
-
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
4
-
Wiadomości z zakresu bhp
8
-
Praktyczna nauka jazdy
-
15
Obsługa instalacji gazowych
5
3
Dozór techniczny             4  
RAZEM
49
18
OGÓŁEM
67
 
 
Uwaga : program poszerzono o uprawnienia w zakresie obsługi i  wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową.
 
Szkolenie odbywa się na podstawie programu nauczania "Obsługa wózków jezdniowych"  Akademii UDT Gliwice.
Ponadto w trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie.
 
 
Opis kwalifikacji zawodowych

Pracownik po takim szkoleniu obsługuje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym wózki akumulatorowe platformowe, podnośniki widłowe, układarki oraz wózki spalinowe, posługując się nimi przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów.
Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zezwolenie na kierowanie wózkami , które uprawniają do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych

Całkowity koszt kursu   550,-    zł.
Pierwsza wpłata – 50%  zł przy rozpoczęciu kursu. Kolejne wpłaty w dowolnych kwotach do końca trwania kursu.
Przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zdjęcie, świadectwo ukończenia szkoły.
Rozpoczecie szkolenia  ............................................
Zapisy przyjmuje i informacji udziela pani Teresa Karol tel 77 433 21 25 wewn. 221

FotoFoto

Załączniki:
Aktualności
Sprzedaż maszyn i urządzeń
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na stanie środków trwałych Centrum.

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH